Absolwent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przedmiotem zainteresowań obejmuje szeroko rozumianą tematykę prawa własności intelektualnej, cyberprzestępczości, nowych technologii, a także prawa podatkowego. Celem zawodowym jest zdobycie kwalifikacji niezbędnych do realizacji swoich pasji oraz marzeń związanych z pracą na stanowiskach obejmujących tematykę prawną w zakresie zarówno teoretycznym jak i praktycznym.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Z kancelarią związany jest od 2019 roku.

m.satola@kpla.com.pl