Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółek i prawa gospodarczego, a w szczególności w bieżącym doradztwie podmiotom gospodarczym oraz w postępowaniu rejestrowym, a także w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego, w tym prawa wykonawczego. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto obronę w sprawach o wykroczenia oraz zastępstwo procesowe w sprawach odszkodowawczych związanych z niesłusznym tymczasowym aresztowaniem, skazaniem oraz internowaniem. Prowadzi także sprawy w toku postępowania mediacyjnego, zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Z kancelarią związana jest od 2013 roku.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2014 roku, studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 2018 roku oraz Szkołę Prawa Procesowego Agaty Rewerskiej Ad Exemplum w 2018 roku. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

k.wcislo@kpla.com.pl